AJ Marttila Ky
.

  Etusivu  

.

  Yritysinfo  

.

  Kurssit  

 

  Palvelut  

.

 Yhteystiedot 

.

  Venäjä 

 
 

KURSSIT
 

Ota yhteyttä, niin räätälöimme seuraavista aiheista teille sopivan kurssin. Tarkemmat ohjelmat löytyvät linkkien takaa.

Kurssi Kesto Kohderyhmä
Ohjelma

Laadun perusteet ISO 9001, laaja sisältö

• ISO 9001 vaatimukset ja standardin tekstin käsittely

• Esimerkkiohjeita ja hyviä käytäntöjä

 2-3 päivää
laatupäälliköt 
kehitysvastaavat
Ohjelma

Laadun perusteet ISO 9001

• ISO 9001 vaatimukset ilman standardin tekstin käsittelyä

• Esimerkkiohjeita ja hyviä käytäntöjä

• Suunnattu pkt – yrityksille

 1 päivä
auditoijat
tuotantopäälliköt
esimiehet
laatupäälliköt
Ohjelma

ISO 14001 Ympäristöjärjestelmän rakentaminen

• Ympäristöjärjestelmän yleiset osat

• Ympäristöjärjestelmän käytännön velvollisuudet

• Suunnattu pkt – yrityksille

4 h - 1 päivä laatupäälliköt ympäristöpäälliköt kehitysvastaavat
Ohjelma Johdatus AQAP 2110 ja AQAP 2105 vaatimuksiin

• Puolustusvälineteollisuuden johtamisjärjestelmät

• Puolustusvälineteollisuuden laatusuunnitteluprosessi

1 päivä auditoijat
tuotantopäälliköt
esimiehet
laatupäälliköt
Ohjelma 5S kehitysohjelma 2 h - 1 päivä eri ryhmille eri kokonaisuuksia
Ohjelma Auditoijan perustaidot (teoriaa harjoituksia)  1 päivä auditoijat
Ohjelma ISO/TS 16949, Autoteollisuuden johtamisjärjestelmä 1- 2 päivää auditoijat
tuotantopäälliköt
esimiehet
laatupäälliköt
Ohjelma Laatusuunnittelu ja osan hyväksymisprosessi, (APQP/PPAP)  1 päivä tuotepäälliköt, myynti, tuotantopäälliköt, laatupäälliköt
Ohjelma SPC-kurssi 1 - 2 päivää laadunmittaajat, kehitysvastaavat

Ohjelma

FMEA: autoteollisuuden riskianalyysi

Teoriaa ja harjoituksia asiakkaan omista aiheista. Kurssi antaa valmiudet osallistua ja ohjata FMEA-istuntoja.

4 - 8 h

FMEA-vastuulliset

Ohjelma

Julkishallinnollisten palvelujen laatujärjestelmät

4 - 8 h

 
Ohjelma Mittajärjestelmäanalyysi (MSA) 1 päivä
 

Ohjelma

Jatkuva parantaminen, kehitysryhmät ja ongelmanratkaisutekniikat

1 päivä  
       

Laatujärjestelmän keventämis- ja uudistamispäivä

 

1 päivä  

Konsernijärjestelmät:

- kahden tai useamman organisaation laatujärjestelmien sulauttaminen

- Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien yhdistäminen

1 päivä  

 

 
  
MUUT PALVELUT     
   Toimittajien kehitysohjelmat       
   Venäjän kulkuneuvoteollisuuden vientirinki     
         


KURSSIOHJELMAT


linkki Laadun perusteet ISO 9001, laaja sisältö Kurssin kesto 2 - 3 päivää asiakastarpeen mukaan
Aiheet:
 • Tehokkaan laatujärjestelmän kehittäminen ISO 9001 näkökulmasta
 • ISO 9001 standardin sisältö ja soveltaminen esimerkkiohjeiden avulla esitettynä
 • Ohjeistuksen taso ja tarve tutkitaan jokaisen ISO 9001 vaatimuskohdan osalta.
 • Kurssiaineistot (ohjepohjat) lähetetään sähköpostilla osallistujille ennen tilaisuutta
 • Kurssilla on mahdollista pitää kannettavaa tietokonetta mukana
Kohde-
ryhmä:

 

Kurssi sopii henkilöille, jotka ovat perehtymässä laatujärjestelmään ja myös henkilöille, jotka haluavat voimakkaasti uudistaa laatujärjestelmää. Aikaisemmat perustiedot ISO 9001 standardista eivät ole välttämättömiä.
Kouluttaja: Ari Marttila 
Materiaali: Materiaalina on mm. ISO 9001:2008 suomenkielinen käännösreferaatti ja toimintaohjemallit kansioissa ja digitaalisena. Kaikki ISO 9001 soveltuvat kohdat käydään läpi esimerkkiohjeiden avulla.
1. päivän ohjelma:
Laatujärjestelmän rakentaminen, johtaminen ja resurssien hallinta
 • Yleistä laatujärjestelmästä
 • Kevyen laatukäsikirjamallin esittely
 • Dokumentointivaatimukset
 • Laatukäsikirja
 • Asiakirjojen valvonta
 • Laatutiedostojen valvonta
 • Johdon vastuu
  - Johdon sitoutuminen
  - Asiakaskeskeisyys
  - Vastuut ja valtuudet ja johdon edustaja
 • Johdon katselmukset
  - Johdon katselmusten rooli yrityksen kehittämisessä
  - Johdon katselmuksen uudet sisältövaatimukset
  - Kehitysprojektien valvonta ja niiden vertaaminen tavoitteiden saavuttamiseen
  - Laatupolitiikka
  - Laatusuunnittelu ja tavoitteiden asettaminen
 • Resurssien hallinta
  - Resurssien hallinta normaalissa toiminnassa ja ohjeistuksen tarpeen arviointi
  - Työympäristöön liittyvien vaatimusten arviointi laadun varmistamisen kannalta
  - Resurssien hankinta
  - Henkilöresurssit
  - Fasiliteetit
  - Työympäristö
2. päivän ohjelma:
Tuotannon /palvelutuotannon laatujärjestelmä
 • Prosessin kuvaus
 • Asiakkaaseen liittyvät prosessit
  - Myynti, markkinointi, tilausten hallinta, sopimukset, palaute
 • Tuotteen suunnittelu ja kehittäminen
  - Miten yhdistät omassa t&k prosessissa olevat tapahtumat ISO
 • Ostotoimi
  - Toimittajan arviointi ja valinta eri menetelmillä
  - Toimittajien jatkuvan seurannan vaihtoehdot ja tietojen analysointi
  - Syventävän toimittajakehityksen lähtökohdat
  - Ostorutiinit
   
 • Tuotanto- ja palvelutoiminnot
  - Milloin prosessien kelpuutus on tarpeen ja milloin ei; esimerkkitilanteita
  - Tuotteen tunnistaminen ja jäljitettävyys
  - Tuotteen käsittelyjärjestelmät ja asiakkaan omaisuuden hallinta
  - Poikkeavan tuotteen hallinta
   
 • Poikkeavien tuotteiden valvonta
 • Mittaus-, tarkastus- ja testausvälineiden valvonta
  - Kalibroinnin perusteet ja jäljitettävä kalibrointiketju
  - Mittausvaatimuksen, kalibrointitarkkuuden ja mittausepävarmuuden ymmärtäminen
  - Mittausepävarmuuden arviointi menetelmät (MSA)
  - Vaihtoehtoja kalibrointimenettelyille; kevyt ja raskas menettely
  - Käytännön kalibrointiohjeita
3. päivän ohjelma:
Laatujärjestelmän kehitystoiminnot
 • Laadun mittaaminen, analysointi ja parantaminen
 • Asiakastyytyväisyyden selvittäminen
 • Sisäiset auditoinnit
  -
  Dokumentoinnin tarkastus ja auditoinnin suunnittelu
  - Auditointi kysymyslistojen avulla ja ilman niitä
  - Auditointitekniikoiden kertaus
  - Näytteiden ja auditointikohteiden valinta
  - Raportointi ja havaintojen luokittelu
  - Korjaustoimet ja raportointi johdon katselmukseen
 • Prosessien seuranta ja mittaaminen
  -
  Prosessin mittaustulosten rooli laadunohjauksessa
  - Prosessimittareiden kevyet kalibrointimenettelyt
 • Tuotteen seuranta ja mittaaminen
  - "Henkilökohtainen laatuvastuu" –ajattelun ja ISO 9001 vaatimusten yhdistäminen
  - Tallenteiden ylläpito tarkastuksista
 • Poikkeavien tuotteiden valvonta
 • Tietojen analysointi
  - Laatutilastoinnin lattiatason menetelmät
  - Virhe/reklamaatioseuranta tukkimiehenkirjanpidolla
  - Tilastollisten menetelmien tarpeen arviointi
  - Yrityslaajuisen mittarijärjestelmän luominen
  - Laatupolitiikka ? Prosessit ? Tavoitteet ? Mittarit
  - Mittareiden työllistävän vaikutuksen arviointi
  - Lyhytaikainen mittaaminen
 • Parantamiskeinot
  -
  Jatkuva parantaminen ISO 9001-laatujärjestelmässä
  - Jatkuvan parantamisen ja korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet
  - Miten jatkuva parantaminen näkyy laatujärjestelmässä
  - Ongelmanratkaisumenetelmien käyttö jatkuvassa parantamisessa: esimerkkitilanteita
  - Kehitysryhmät jatkuvan parantamisen moottorina
  - SPC:n käyttö ongelmanratkaisun tukena
  - SPC-menetelmän valinta
  - Seurattavien ominaisuuksien valinta
  - Vaihtelun kuvaaminen ja ymmärtäminen
  - Erityissyiden hälytystiheys ja erityissyiden poistaminen
  - Yleisten syiden havainnointi ja stabiilin prosessin parantaminen
 • Loppukeskustelu
  Aiheita keskustelun pohjaksi:
  - Laatujärjestelmän keventäminen muutostyön yhteydessä
  - Johtamistapoja ohjeiden avulla ja ilman ohjeita
  - Miten vähennän byrokratiaa
  - Vanhan järjestelmän muuttaminen uutta standardia vastaavaksi
  - Ympäristö- ja työturvallisuusasioiden liittäminen osaksi järjestelmää
  - Konsernilaatujärjestelmän rakentaminen

[ alkuun ]


Linkki

Laadun perusteet ISO 9001

 

Kesto 4-6 tuntia
Aiheet:

ISO 9001 vaatimukset ilman standardin tekstin käsittelyä

• Esimerkkiohjeita ja hyviä käytäntöjä

• Suunnattu pkt – yrityksille

Kohde-
ryhmä:

Kurssi on suunnattu uuden laatujärjestelmän kehitysvaiheeseen toimihenkilöille: auditoijat, tuotantopäälliköt, esimiehet, laatupäälliköt

Materiaali:

 

Materiaalina jaetaan luentomateriaali ja esimerkkiohjeet tai kehitetyn johtamisjärjestelmän uudet ohjeet
Kouluttaja: Ari Marttila
Ohjelma:
 • Johdatus laatuun ja johtamisjärjestelmiin

 • Dokumentointi ja johtamisjärjestelmän rakenne

 • Prosessien kehittäminen ja kuvaaminen

 • Johtaminen

 • Johdon katselmukset

 • Resurssien hallinta

 • Myynti ja markkinointi

 • Suunnittelu ja tuotekehitys

 • Ostotoimi

 • Tuotanto

  • tuotantotiedot

  • koneet ja työkalut

  • prosessien kelpuutus

  • tunnistettavuus ja jäljitettävyys

  • varastointi ja asiakkaan omaisuus

  • mittalaitteet

  • laadunvalvonta

  • poikkeamien hallinta

 • Mittaus ja parantaminen

 • Asiakastyytyväisyys

 • Sisäiset auditoinnit

 • Tietojen analysointi

 • Mittaaminen, analysointi ja tavoitteiden asettaminen

 • Jatkuva parantaminen

 • Korjaavat toimenpiteet

 • Ehkäisevät toimenpiteet

 


ISO 14001 Ympäristöjärjestelmän rakentaminen Kurssin kesto 4 h -  1 päivä, riippuen asiakastarpeesta
Kohderyhmä: laatupäälliköt, ympäristöpäälliköt, kehitysvastaavat
Kouluttaja Ari Marttila
Tavoite

 

Tavoitteena on antaa perustiedot ympäristöjärjestelmistä ja niihin liittyvistä vaatimuksista  organisaatioille jotka suunnittelevat ympäristöjärjestelmän kehittämisen aloittamista.
Materiaali: Materiaalina on mm. Esimerkkiohjeita ympäristöjärjestelmän perusrunkoa varten sähköisessä muodossa sekä työkalu lainsäädännön seurantaa varten.
Aiheet: ISO 14001 perusteet

• ISO 14001 Johtamisen näkökulmasta
- ympäristöjärjestelmän dokumentointi
- ympäristöpolitiikka
- ympäristötavoitteet
- mittarit ja seuranta
- kehitysohjelmat
- auditoinnit ja johdon katselmus

• ISO 14001 Käytännön kannalta
- lainsäädännön noudattaminen

- keskeinen noudatettava lainsäädäntö
- ympäristöasiat käytännössä, esimerkkiohjeita
- työturvallisuusasiat käytännössä, esimerkkiohjeita
• Ympäristöjärjestelmä auditoinnin näkökulmasta


Johdatus AQAP 2110 ja AQAP 2105 vaatimuksiin Kesto 1 päivä
Aiheet

• Puolustusvälineteollisuuden johtamisjärjestelmät

• Puolustusvälineteollisuuden laatusuunnitteluprosessi

Kohderyhmä

Toimitusjohtajat, laatupäälliköt, tuotantopäälliköt

Kurssin lähtötietovaatimuksena on perustiedot ISO 9001 standardista.
Kurssin on tarkoitettu henkilöille, joilla ei ole AQAP 2110 järjestelmätietoutta.

Materiaali

 

Materiaalina jaetaan AQAP 2110 kalvomateriaali ja standardin suomennos (lisäykset ISO 9001 vaatimuksiin) ja AQAP 2105 kalvomateriaali ja standardin suomennos ja Esimerkkiohjeita AQAP 2110 - johtamisjärjestelmän keskeisiin vaatimuksiin sähköisessä muodossa.
Kouluttaja Ari Marttila
Ohjelma AQAP 2110 perusteet (keskeiset erot ISO 9001 vaatimuksiin)
 • Yleiset lähtökohdat AQAP 2110 - järjestelmän luomiselle
 • Turvallisuusjärjestelmän luominen
 • Konfiguraation hallinta
 • Riskienhallinta

AQAP 2105 ja laatusuunnitelman tekeminen

 • Dokumentointivaatimukset
 • Projektinvalvonta
 • Laadunvalvonta

5S Kehitysohjelma Kesto 2 h - yksi päivä asiakastarpeen mukaan
Aiheet

5S kehitysohjelman perusteet

5S on työympäristön siisteyteen, viihtyvyyteen, työn tehokkuuteen ja läpivirtauksen parantamiseen tähtäävä kehitysohjelma.

5S on osa laajempaa Lean-kehittämisen kokonaisuutta.

Kohderyhmä Erilaisia kokonaisuuksia eri henkilöstöryhmille
Kouluttaja

Ari Marttila

Ohjelma

 

5S Kehitysohjelma koostuu useista lyhyistä koulutuksista ja niiden väliin sijoittuvista toimintapäivistä, joidan aikana 5S-tavoitteet toteutetaan.

 

5S Kehitysvaiheet

1:  Erottele, Lajittele
”erottele välttämätön turhasta ja romuta loput”

2: Järjestä, Yksinkertaista
” Järjestä työpisteesi jäljellä olevat tavarat, siten että ne voi helposti löytää. Kaikella on paikkansa ja kaikki on paikoillaan”

3: Puhdista
”Pidä koneet ja työympäristö siistinä ja puhtaana”

4: Standardoi
”Ohjeista edellä olevat 3Skohtaa”

5: Sitoudu, ylläpidä, säilytä itsekuri
”Toteuta jatkuvasti ja väsymättä yllä kehitettyä järjestystä ja kehitä sitä edelleen”

[ alkuun ]


Linkki Julkishallinnollisten palvelujen laatujärjestelmät

 

Kouluttaja: Ari Marttila (Kouluttaja on Vesilahden kunnanvaltuuston ja koulutuslautakunnan jäsen)
Kohderyhmä:

 

Julkisten palvelujen organisaatioiden johto: kunnat, sairaalat, päiväkodit, valtion virastot ja valtion liikelaitokset. Aikaisemmat perustiedot laatujärjestelmistä eivät ole välttämättömiä.
Tavoite Tavoitteena on antaa perustiedot laatujärjestelmistä ja niihin liittyvistä vaatimuksista ja mahdollisuuksista oganisaatioille, jotka suunnittelevat laatujärjestelmän kehittämisen aloittamista.
Materiaali: Materiaalina on mm. Esimerkkiohjeita laatujärjestelmän perusrunkoa varten sähköisessä muodossa. Esimerkkejä laatujärjestelmävaatimuksista.
Aiheet:
 • Laadun perusteet
 • Julkisten palvelujen erityispiirteet
 • Lähtötilanteen ja mahdollisuuksien kartoitus
 • Erilaisten laatujärjestelmävaatimusten esittely
 • Järjestelmän kehittämisen perusrankenteet
1. päivän ohjelma: Johtaminen ja laatu

08.45  Aloituskahvi, tervetulosanat ja osallistujien esittelyt

Laadun perusteet

 • Tuotteen laatu ja toiminnan laatu

 • Kustannustehokkuus

 • Toiminnan kehittäminen

 • Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Laatu julkishallinnollisessa organisaatiossa: lähtökohdat ja erityispiirteet

 • Valvontatehtävät

 • Palvelutehtävät

 • Lait toiminnan ohjauksessa

 • Ylittääkö julkisen palvelun kysyntä tarjonnan? Julkisen palveluntuottajan on asetettava rajat (arvojen merkitys korostuu)

 • Arvojen merkitys laadun ja palveluvalikoiman suunnittelussa

RYHMÄTYÖ

Julkishallinnollisen palvelun laatu ja tehokkuus – Onko se maineensa veroinen?

Ryhmät nostavat ryhmätyöskentelyssä esille tuttuja laatuongelmia. Purkuvaiheessa ongelmille etsitään ratkaisuja. 

Aiheita ja tietoja keskustelun pohjaksi

 • Tilastotietoja

 • Niukkuus kuntapuolella on pakottanut säästämään.

 • Jos palvelusta ei makseta, puuttuuko aito asiakasrajapinta?

Yksityisen puolen johtamismallien soveltaminen julkisissa palveluissa.

 • Julkinen palvelu – johtamismallien ottaminen yksityiseltä puolelta pitää tehdä harkiten.

 • Tulosjohtaminen, Laatujohtaminen, Arvojohtaminen – mistä oikea malli, vai pitääkö ajatella itse.

 • Maalaisjärjen käyttö johtamisessa

 • Taustalla oleva poliittinen päätöksenteko

Pohdiskeluja

 • Visiot, Missiot, Strategia, Laatupolitiikka, Arvot - mihin näitä tarvitaan (keskustelua)

 • Kuka niitä kehittää vai ovatko ne jo olemassa

Ulkoistaminen ja sen aiheuttamat vaatimukset

 • Hankintatoimen ohjeistus – toimintaa lain talutusnuorassa

 • Säästötoimet

 • Alihankkijoiden laadun valvonta

 • Toimeksiantajan vastuu

 • Poliittiset paineet: yksityinen vs. julkinen toteutus

Johtamisjärjestelmävaatimukset ja niiden erityispiirteet - mihin niitä tarvitaan ja miten niitä sovelletaan?

Johtamisjärjestelmävaatimukset

 • ISO 9001 (suomenkielinen materiaali mukana)

 • Toimialakohtaisesti luodut johtamisjärjestelmävaatimukset.

Arviointimallit

 • EFQM

 • CAF

 • IISS

 • SPYER

Oikean johtamisjärjestelmämallin valinta (keskustelua)

 

Päivän päätös klo 17.00

2. päivän ohjelma:

Johtamisjärjestelmien perusrakenteet ja yleiset  toimintamallit

Aloitus klo 8.30

 

Esimerkkejä julkisten palvelujen johtamisjärjestelmistä

Johtamisjärjestelmän kehittäminen Seudulliselle yrityspalvelulle.

 • Verkoston johtaminen

 • Alihankintaverkot

 • Vapaaehtoiset jäsenet

Rauman pelastuslaitoksen sairaanhoidon laatujärjestelmä

 • Politiikka ja eettiset arvot toiminnan ohjauksessa

Johtamisjärjestelmän kehittäminen

 • Hallinnon johtamismalli
 • Nykytilanteen analyysi
 • Toimintasuunnitelma
 • Johtamisjärjestelmän perusrakenteiden luominen

Prosessien kehittäminen

 • Organisaation ydintehtävän määrittäminen
 • Mittaaminen ja analysointi
 • Poikkeaminen hallinta
 • Kehittäminen

Johdon tehtävät

 • Auditoinnit
 • Mittarit, tietojen analysointi ja tavoitteiden asettaminen
 • Korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet (Jatkuva parantaminen)
 • Asiakastyytyväisyystutkimukset
 • Henkilöstöhallinto

Tuotanto ja palveluprosessit

 • Minkälainen kuvaus vaaditaan ja miksi
 • Mitä on olemassa, mitä pitää kehittää lisää
 • Mallinnetaan esimerkkejä toiminnan ohjeistuksesta kurssilla olevien organisaatioiden mukaan

Hankintatoimi ja toimittajan kehittäminen

 • Toimittajien valvonta
 • Toimittajarekisterit
 • Toimittajien kehittäminen
 • Yhteishankinnat

Tukitoiminnot

 • Myynti, markkinointi, julkisuus ja palvelusitoumukset
 • Ohjeistuksen valvonta ja ylläpito
 • Asiakirjojen ja tiedostojen hallinta
 • Tiedottaminen

Nykytilanteen arviointi ja suunnan valinta – miten päästään alkuun?

 • Arviointivaihtoehtoja
 • Omin voimin vai konsultin avustamana
 • Kehitysasiat tärkeysjärjestykseen – mitä tehdään ensin?

Päivän päätös klo 16.30

[ alkuun ]


Linkki Auditoijan Perustaidot (teoriaa ja harjoituksia)
Kohde-
ryhmä:
Sisäisiksi auditoijiksi opiskelevat henkilöt
Tavoite: Tavoitteena on antaa auditoijan perustaidot sisäisiä auditointeja ja toimittajien auditointeja varten
Lähtötieto
vaatimukset:
Harjoituksissa, on hyvä olla ISO 9001 perustiedot ainakin yhdellä harjoitusryhmässä. Ks. ISO 9001 peruskurssi.
Materiaali:

 

"Sisäinen auditointi" -kurssimateriaali, kalvopohjat ja auditoinnissa tarvittavia kaavakkeita sekä suunnitelmapohjia.Soveltuva auditoinnissa tarvittava aineisto jaetaan digitaalisena.
Kouluttaja: Ari Marttila
Aiheet: Auditointitekniikat ja menettelytavat
Ohjelma:
 • 08.45 - 09.00
  - Kahvi
 • 09.00 - 10.00
  Johdatus sisäiseen auditointiin
  Yritysjohdon rooli laatujärjestelmän arvioinnissa

  - Johdon osallistuminen laatujärjestelmän arviointiin
  - Johdon laatukatselmukset
 • 10.00-12.00
  Laatujärjestelmän arviointien tarkoitus

  - Sisäinen laatujärjestelmän arviointi
  - Toimittajan arviointi
  - Ulkoinen laatujärjestelmän arviointi ja sertifiointi
  Laatujärjestelmän arvioinnin toteuttaminen
  - Johdon vastuu laatujärjestelmän arvioinnissa
  - Auditoinnin osapuolien vastuut
  - Arviointikoulutus
  Laatujärjestelmän auditointiin valmistautuminen
  - Dokumentoinnin tarkastus
  - Auditoinnin suunnittelu ja muu valmistautuminen
  Käytännön auditointi
  - Toiminnan seuraaminen
  - Haastattelutekniikat
  - Laatutiedostojen tutkiminen
  - Laatuasiakirjojen tarkistaminen
  - Arvioinnin kulku
  Näytteiden ja auditointikohteiden valinta
  - Valmistautuminen
  - Näytteiden valinta auditoinnin aikana
 • 12.00 - 13.00
  - Lounas

Harjoitus 1  13.00 -15.00

 • Näytteiden ja auditointikohteiden valinta.
 • Harjoitus ja purku ryhmissä.

    15.00 - 15.15   Kahvi

   15.15 - 16.00

 • Muistiinpanojen tekeminen
 • Loppuyhteenveto

    Raportointi

 • Havaintojen ja poikkeamien luokittelu.
 • Korjaustoimet.
 • Laatujärjestelmän arviointi kehitystyön yhteydessä.

     16.30 Kurssi päättyy

[ alkuun ]


Linkki Ydinprosessien tunnistaminen ja kehittäminen 

- käytännönläheinen prosessijohtamiskurssi

- Tunnista liiketoiminnan ydinprosessit ja keskity niihin
- Prosessijohtaminen -- Uusi nimi vanhat lääkkeet

Kohde-
ryhmä:
Kurssi soveltuu henkilöille jotka haluavat perustiedot prosessijohtamisen mahdollisuuksista.
Tavoite: * Kurssi antaa osallistujille hyvän kokonaiskuvan siitä mitä muodissa olevat prosessijohtamisen opit tarkoittavat käytännön toiminnassa.
* Tavoitteena on antaa valmiudet ymmärtää prosessijohtamista ja jatkuvaa parantamista ja rakentaa kevyt ja toimiva laatujärjestelmä.
Lähtötieto-vaatimukset: ISO 9001 perustiedot tai kokemus laatujärjestelmästä.  Ks. ISO 9001 peruskurssi
Materiaali: Materiaalina on ISO 9001 suomenkielinen käännösreferaatti, sekä digitaalinen aineisto, jossa on esimerkit ja valmiit mallit erityyppisistä prosessikuvausratkaisuista.
Kouluttaja: Ari Marttila 
Päivän ohjelma:
 • 08.45 - 09.00 Kahvi ja avaussanat
  09.00 - 10.00 Tunnista ydinprosessit ja ymmärrä mikä on tärkeintä liiketoiminnassa
  - Ydinprosessit ja tukiprosessit
  - Keskity oleelliseen ja vältä turhaa stressiä
  Miten toteutamme ISO 9000 prosessinkuvausvaatimuksen
  - Prosessikartta ja ydinprosessien kuvaukset
  - Erilaisia prosessienkuvaus vaihtoehtoja
  - Mitä hyötyä on prosessijohtamisen opeista ja käytännön sovelluksista
  - Kuka on todellinen prosessin omistaja, kenellä on valta tehdä päätöksiä?
  - Kenellä on vastuu prosessien tai toimintojen kehittämisestä
 • 10.00 - 12.00 Prosessien kuvaus vähentää ohjeistuksen tarvetta
  - Mitä edellytyksiä uusi ISO 9001 antaa laatujärjestelmän ohjeistuksen vähentämiselle
  - Ohjeiden sijaan ISO 9001 vaatii muita todisteita järjestelmän standardinmukaisuudesta
  - Mitä pitää ohjeistaa käytännön kannalta ja mitä ei
  - Johtamistapoja ohjeiden avulla ja ilman ohjeita
  - Kevyen laatukäsikirjamallin esittely
  - Laatukäsikirjan päivittäminen ISO 9001 standardin pohjalta
 • 12.00 - 13.00 Lounas
 • 13.00- 15.00 Prosessien mittaaminen ja analysoitu tieto
  - Yrityslaajuisen mittarijärjestelmän luominen
  - Pitääkö perustaa uusia mittareita
  - Laatupolitiikka ? Prosessit ? Tavoitteet ? Mittarit ?
  - Mittareiden työllistävän vaikutuksen arviointi
  - Mittareiden tulosten hyödyntäminen - älä mittaa turhaan
  - Lyhytaikainen mittaaminen
  Jatkuva parantaminen ja prosessien kehittäminen
  - Jatkuvan parantamisen suhde korjaaviin ja ehkäiseviin toimenpiteisiin
  - Miten jatkuva parantaminen näkyy laatujärjestelmässä
  - Ongelmanratkaisumenetelmien käyttö jatkuvassa parantamisessa
  - Kehitysryhmät jatkuvan parantamisen moottorina
  - Laatutilastoinnin lattiatason menetelmät
  - Virhe/reklamaatioseuranta tukkimiehenkirjanpidolla
  - Tilastollisten menetelmien tarpeen arviointi
  15.00 - 17.00 Johdatus SPC:n käyttöön prosessien kehittämisessä
  - SPC:n käyttö ongelmanratkaisun tukena
  - SPC-menetelmän valinta
  - Seurattavien ominaisuuksien valinta
  - Vaihtelun kuvaaminen ja ymmärtäminen
  - Erityissyiden hälytystiheys ja erityissyiden poistaminen
  - Yleisten syiden havainnointi ja stabiilin prosessin parantaminen

[ alkuun ]


Linkki ISO/TS 16949, Autoteollisuuden johtamisjärjestelmä  Kurssin kesto 1 - 2 päivää asiakastarpeiden mukaan
Aiheet: ISO/TS 16949 laatujärjestelmien tarkoitus ja asiakasvaatimukset (ISO/TS 16949 sisältää laatujärjestelmävaatimukset autoteollisuuden toimittajille)
- Kehittyneemmän laatujärjestelmän rakentaminen
- Kurssilla esitetään valmiita ratkaisuja sertifioitujen järjestelmien toiminnoista
- ISO/TS 16949 ja ISO 9001 keskeiset erot
Kohde-
ryhmä:
Kohderyhmänä on ISO/TS 16949- laatujärjestelmän rakentajat ja sisäiset auditoijat
Lähtötieto-
vaatimukset:
ISO 9001 perustiedot.  Ks. ISO 9001 Peruskurssit
Tavoite:

 

Tavoitteena on antaa valmiudet rakentaa kehittynyt laatujärjestelmä ja hyvät auditoijan perustiedot laatujärjestelmävaatimuksista
Materiaali: Kurssimateriaaliin kuuluu käännösreferaatti joka käsittelee ISO/TS 16949 ja ISO 9001 keskeisiä eroja, sekä muuta aineistoa, joka antaa valmiudet soveltaa kehittyneempiin laatujärjestelmiin liittyviä työkaluja erityisesti tuotteistamisprosessissa (PPAP)
Kouluttaja: Ari Marttila
Päivän ohjelma: Ensimmäisen päivän ohjelma

Laatusuunnittelu ja osan hyväksymisprosessi (APQP ja PPAP)

 • Johdatus kehittyneempiin laatujärjestelmiin,
 • - taustat vaativamman laatujärjestelmävaatimuksen syntymiselle
  - ISO/TS 16949 soveltaminen
 • PPAP-prosessin perusteet
  • Johdanto laatusuunnitteluprosessin kehittämiseen APQP (Advanced Product Quality Planning)
  • PPAP-vaatimuskohtien soveltaminen
  • Milloin voidaan luopua pakollisista vaatimuksista
  • Ilmoitusmenettelyt ja perusteet uudelle PPAP-hyväksynnälle
  • APQP- ja PPAP-prosessien menettelyjen soveltaminen eri alihankintaportaissa
 • PPAP ja tuotteistamisprosessin pakolliset vaatimukset
  • Suunnittelutiedot, muutosten hallinta ja suunnittelun hyväksyntä
  • Erityisominaisuuksien suunnittelu
  • Tarkastussuunnitelman kehittäminen ja ylläpito
  • Mittaustulokset
  • Testaustulokset
 • FMEA:n perusteet ja hyödyntäminen
  • PFMEA
  • DFMEA
 • Jatkuva parantaminen ISO/TS 16949:n näkökulmasta
 • Alustavat prosessin tutkimukset ja laatuindeksien laskeminen
 • SPC:n käyttöönotto ja prosessivalvonnan kehittäminen
 • Laatuindeksien laskeminen
 • Mitä tehdään kun 1,33 ei täyty (KTP-100 suunnitelman soveltaminen)
 • Jatkuvan parantamisen tekniikat ja kehitystyön organisointi
 • Työkalujärjestelmien ja prosessin kehittäminen
 • Korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet
 • Ongelmanratkaisutekniikoiden käyttö
 • Mittausjärjestelmäanalyysi (MSA)
 • Mitattaville ominaisuuksille: esimerkkitutkimuksia
 • Ulkonäköominaisuuksille: esimerkkitutkimuksia
 • PPAP-vaatimuksia
 • Pätevän laboratorion dokumentaatiolle
 • Osan luovutusvarrantille (PSW)
 • Näkyvien osien hyväksymisraportille
 • Tuotenäytteille ja kantanäytteille: säilytys ja merkinnät
 • Hyväksyntätietojen ylläpito
 • Tuoteperheiden tietojen kokoaminen
 • Asiakkaalle raportointi
 • Tietojen säilyttäminen
 • PPAP-pakin esittely

Olemme kehittäneet PPAP-manuaalin vaatimusten pohjalta  suomen-/englanninkielisen ohjelman ja kaavakkeet, jotka selkeyttävät PPAP-prosessin hallintaa ja tietojen keräilyä ja helpottavat PPAP-tietojen päivittämistä muutostilanteissa. Ohjelma on asiakkaan vapaasti muokattavissa ja kehitettävissä.

2. Päivän ohjelma
Päivän ohjelma: ISO TS 16949   PERUSTEET
(Esityksessä keskitytään käsittelemään ISO TS 16949 lisäyksiä suhteessa ISO 9001 standardiin)
 • Johtaminen ja resurssien hallinta
  - Johdon vastuu
  - Laatutavoitteet
  - Asiakkaan edustaja
  - Johdon katselmukset
  - Työntekijöiden koulutus, motivointi ja valtuuttaminen
  - Varasuunnitelmat
  - Työturvallisuus
 • ISO/TS 16949 vaatimukset
  - Markkinoinnille
  - Suunnittelulle
  - Tuotanto-osan hyväksymisprosessille (PPAP; ks. edellinen päivä)
  - Asiakkaan toimittamille tuotteille
  - Tuotteen tunnistamiselle ja jäljitettävyydelle
 • Osto ja toimittajan kehittäminen
  - Asiakkaan hyväksymät materiaalitoimittajat
  - Alihankkijan kehittäminen ja toimittaja-auditoinnit
  - Vastaanottotarkastusjärjestelyt ja toimitusaikavalvonta
 • Prosessin ohjaus ja kehittäminen, laadunvalvonta
  - Työohjeet, työasetukset ja prosessi muutokset
  - Ennaltaehkäisevän kunnossapidon vaatimukset
  - Työohjeet, työasetukset ja prosessimuutokset
  - Työkalusuunnittelu ja työkalujärjestelmät
  - Asiakkaan omaisuus
  - Varastoinnille ja tuotannon suunnittelulle
  - Toimitusaika pidolle ja toimituskyvyn kehittämiselle
  - Vaatimukset kalibroinnille ja mittavälineille
  - Vaatimukset laboratorion laatujärjestelmille
 • Laadun mitttaaminen analysointi ja parantaminen
  - Asiakastyytyväisyys
  - Sisäiset auditoinnit
  - Tuoteauditointi ja prosessiauditointi
  - Valmistusprosessin tarkkailu ja mittaaminen
  - Mitta ja rakennetarkastus yhdistettynä PPAP- prosessiin tai tuote auditointeihin
  - Ulkonäköosien valvonta ja vaatimukset olosuhteille
  - Teknisesti hyväksytyn tuotteen valtuutus menettelyt.
  ISO/TS 16949 vaatimukset
  - Varastoinnille ja tuotannon suunnittelulle
  - Toimitusaikapidolle ja toimituskyvyn kehittämiselle
  - Sisäisille auditoinneille
  - Koulutukselle

[ alkuun ]


Linkki APQP ja PPAP
(Laatusuunnittelu ja osan hyväksymisprosessi)
Kohde-
ryhmä:
Kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka ovat vastuussa laatusuunnittelusta tuotteistamisprojekteissa (PPAP-vastuulliset) erityisesti auto- ja elektroniikkateollisuuden yrityksissä
Tavoite: Tavoitteena on antaa valmiudet hoitaa tuotteistamisprojektit sekä tuote- ja tuotantohyväksynnät alusta loppuun sekä valmiudet kehittää yrityksen laatusuunnitteluprosessia
Materiaali:

 

Materiaalina on IS/TS 16949 järjestelmiin liittyvä PPAP -kurssimateriaali sekä muuta aineistoa, joka antaa valmiudet soveltaa kehittyneempiin laatujärjestelmiin liittyviä työkaluja erityisesti tuotteistamisprosessissa
Kouluttaja: Ari Marttila
Sisältö: Kurssi on sama kuin kurssin " ISO/TS 16949" ensimmäinen kurssipäivä. Katso ohjelma sieltä [ISO/TS 16949]

[ alkuun ]


Linkki SPC - kurssi
(tilastollinen prosessinohjaus) SPC:n käyttöönotto prosessin kehittämisessä
Kurssin kesto 4 h - 2 päivää riippuen asiakastarpeesta
Aiheet: SPC:n soveltaminen  ISO TS 16949 ja ISO 9000-järjestelmissä
Kouluttaja Ari Marttila
1. päivän ohjelma:
 • SPC:n soveltaminen ISO/TS 16949 ja ISO 9000-järjestelmissä; johdatus aiheeseen
  - Jatkuvan parantamisen vaatimukset prosessin mittaamiselle
  - Jatkuva mittaaminen ja lyhytaikainen mittaaminen
  - Mitattavat ominaisuudet ja ei-mitattavat ominaisuudet (attribuutti- ja variabeldata)
  - Stabiili prosessi ja epästabiili prosessi
  - Erityissyyt ja yleiset syyt
  - Tilastollisen laadunohjauksen perussuureet
 • SPC:n käyttöönotto
  - Seurattavien ominaisuuksien määrittely
  - Ohjattavien ominaisuuksien (parametrien) valinta
  - Hälytysherkkyyden valinta
  - Näytteenoton ja tarkastustiheyden suunnittelu
  - Rajojen laskeminen
  - Vaihtelun kuvaaminen ja ymmärtäminen
  - Pp, Ppk, Cp ja Cpk indeksien laskeminen
 • SPC:n käyttö ongelmanratkaisun tukena
  - Erityissyiden hälytystiheys ja erityissyiden poistaminen
  - Yleisten syiden havainnointi ja stabiilin prosessin parantaminen
 • SPC-menetelmän valinta sekä ohjauskorttien perustaminen, käyttö ja tulkitseminen
  Menetelmäkohtaisesti käydään läpi:
  - Ao. seurantamenetelmän soveltamisalue
  - Datan keruu ja esitystavat
  - Seurantalomakkeen perustaminen
  - Esimerkki seurantamenetelmästä
  - Prosessikuvaajan tulkitseminen
  - Ilmiön teknisen taustan ymmärtäminen ja havaintoja seurantakorttien perusteella
  Mitattavien ominaisuuksien seurantamenetelmät eri korttityypeillä
2. päivän ohjelma:
 • 08.45 -10.00
  Mitattavien ominaisuuksien seurantamenetelmät eri korttityypeillä jatkuu
 • 10.00 - 10.15
  - Kahvi
 • 11.00 - 12.00
  Ei-mitattavien ominaisuuksien seurantamenetelmät eri korttityypeillä
 • 12.00 - 13.00
  - Lounas
 • 13.00 - 14.00
  - Harjoituksia eri menetelmillä
 • 14.00 - 14.15
  - Kahvi
 • 14.15 - 15.00
  Harjoitustöiden purku ja ja tulosten tulkinta
 • 15.00 - 16.00
  - Cpk/Ppk indeksien laskeminen
  - Indeksien tulkitseminen yhdessä prosessikuvaajien kanssa
  - Mittausepävarmuuden merkitys tulosten tulkinnan kannalta

[ alkuun ]


Linkki Mittausjärjestelmäanalyysi (MSA)
Mittausepävarmuuden määrittäminen
Harjoitustyöpäivä
Kurssin kesto 1 päivä
Kohde-
ryhmä:
Kurssi on tarkoitettu niille, jotka vastaavat mittavälineistä ja MSA:sta yrityksessä
Kouluttaja: Ari Marttila
Aiheet:

 

MSA:n tarkoitus ja MSA-menetelmän valinta
MSA-harjoitus kurssilaisten omasta tuotteesta/mittavälineestä tai kurssilla annetusta esimerkistä
Kurssi antaa valmiudet ja työkalut MSA:n tekemiseen
Ohjelma:
 • 8.45 - 16.00
  - MSA:n tarkoitus
  - MSA-menetelmän valinta
  - MSA-harjoitukset kolmella eri menetelmällä (harjoitus joko kurssilaisten omasta tuotteesta/mittavälineestä tai kurssilla annetusta esimerkistä)
MSA:n oppii tekemällä MSA:ta. Tämän vuoksi keskeinen osa kurssin ajasta käytetään harjoitustyön tekemiseen. Harjoitus tehdään kurssilla yhteisesti valitusta/osoitetusta mittavälineistä ja tuotteista. Osallistujat voivat ottaa mukaansa oman tuotteen ja mittavälineen tehdäkseen harjoitustyön niiden avulla. Tällöin tuloksena saadaan MSA-analyysi, joka palvelee sellaisenaan oman laatujärjestelmän kehittämistä.

Varustuksena tulee kaikissa tapauksissa olla funktiolaskin, lyijykynä ja kumi. Myös kannettava tietokone on hyvä olla yhdellä harjoitustyöryhmässä.

[ alkuun ]


Linkki Jatkuva parantaminen, kehitysryhmät ja ongelmanratkaisutekniikat
Seitsemän laatutyökalua toiminnan kehittämisessä - käytännön esimerkkejä
Kurssin kesto 1 päivä
Kouluttaja: Ari Marttila
Aiheet:

 

Jatkuvan parantamisen ymmärtäminen, kehitysryhmien toimintatapojen oppiminen ja ongelmanratkaisutekniikoiden käytön oppiminen
Päivän ohjelma:
 • 8.45 - 9.00
  - Kahvi
 • 9.00 - 10.00
  - Mitä uutta jatkuva parantaminen (JP) tuo ehkäiseviin ja korjaaviin toimenpiteisiin
  - Miten jatkuva parantaminen näkyy laatujärjestelmässä
  - Prosessien mittaustarpeet jatkuvan parantamisen kannalta
  - Prosessien mittaustarpeet uudistuneen ISO 9001 standardin kannalta
 • 10.15 - 12.00
  - Kehitysryhmätoiminnan käynnistäminen
  - Kehitysryhmien toimintamuodot ja motivointi
  - Ongelmanratkaisumenetelmien käyttöönotto
  - Ongelmanratkaisumenetelmien käyttö jatkuvassa parantamisessa
 • 12.00 - 13.00
  - Lounas
 • 13.00 - 14.00
  SPC:n käyttö ongelmanratkaisun tukena
  - SPC-menetelmän valinta
  - Seurattavien ominaisuuksien valinta
  - Vaihtelun kuvaaminen ja ymmärtäminen
  - Erityissyiden hälytystiheys ja erityissyiden poistaminen
  - Yleisten syiden havainnointi ja stabiilin prosessin parantaminen
 • 14.00 - 14.15
  - Kahvi
 • 14.15 - 15.00
  Yritysesimerkki:
 • 15.15 - 17.00
  Ryhmätyö
  :
  Valitaan ryhmälle yhteinen ongelma ja ratkaistaan se
  - Datan keruu ja valmistelu
  - Kalanruotokaavion valmistelu ja aivoriihityöskentely
  - Rankinglista kalanruotokaavion perusteella
  - Valmistellaan tarvittavat jatkotutkimukset

[ alkuun ]


Linkki FMEA, Autoteollisuuden virheriskianalyysi, harjoitustyöpäivä Kurssin kesto 1 päivä
Kohde-
ryhmä:
Kurssi on tarkoitettu FMEA:n tekijöille ja niille, jotka organisoivat ja edelleen kouluttavat FMEA:n käyttöä yrityksessä
Materiaali: Materiaalina on suomenkielinen aineisto FMEA:n tekemistä varten sekä digitaaliset FMEA kaavakkeet (excel), jotka jaetaan kurssilaisille kurssin alussa
Kouluttaja: Ari Marttila
Aiheet:

 

Virheriskianalyysin (FMEA) tarkoitus

PFMEA- tai DFMEA-harjoitus joko kurssilaisten omasta tuotteesta / prosessista tai kurssilla annetusta esimerkistä

Päivän ohjelma:
 • 08.45 - n.16.00
  - FMEA:n teoria
  - PFMEA- tai DFMEA-harjoitus
  Kurssi päättyy kun harjoitustyö on valmis
Harjoitustyö

FMEA:n oppii tekemällä FMEA:ta. Tämän vuoksi keskeinen osa kurssin ajasta käytetään harjoitustyön tekemiseen. Harjoitustyönä toteutettavaa FMEA:ta voidaan suoraan tai edelleen kehittämällä käyttää tuotteen hyväksymisprosessissa ISO/TS 16949 järjestelmässä (PPAP).

Harjoitustyö toteutuu parhaiten, jos yrityksestä on kurssilla mukana asiantuntijatyöryhmä, joka jatkossa tekee ja ylläpitää FMEA:ta. Harjoitus tehdään yrityksen omissa ryhmissä yrityksen omista aiheista. Olosuhteet ryhmätyötä varten järjestetään haluttaessa niin, että yritysten FMEA-aiheet pysyvät salaisina. Niille henkilöille, jotka ovat kurssilla yksin tai, joilla ei ole omaa FMEA-aihetta, osoitetaan kurssilla prosessi- tai suunnittelun FMEA-aihe. Tämä FMEA puretaan kurssin lopulla.


FMEA:n aiheet


PFMEA. Jos kurssilaiset haluavat tehdä prosessi-FMEA:n tulee yrityksestä olla mukana asiantuntijaryhmä jossa on edustettuina tuotannon ja prosessin asiantuntemus (myös mahd. käyttöhenkilökuntaa) sekä tuote- ja materiaaliasiantuntemus. Ryhmä voi keskittyä valitsemaansa prosessin ongelma-alueeseen tai käsitellä koko prosessinsa. Vain aika on rajoittava tekijä. Varustuksena mukaan tarvitaan olemassa oleva asiantuntemus ja kokemus siitä mikä voi mennä pieleen. Myös laatukäsikirja, toimintaohjeet ja prosessikuvaukset voivat olla tarpeellisia kirjallisena tukena prosessin ongelmia ratkottaessa.

DFMEA. Jos kurssilaiset haluavat tehdä suunnittelun-FMEA:n tulee yrityksestä olla mukana asiantuntijaryhmä jossa on edustettuina tuotannon- ja prosessin asiantuntemus (myös mahd. käyttöhenkilökuntaa), tuotesuunnittelu, materiaaliasiantuntemus ja mahdollinen loppukäyttäjän / asiakkaan edustaja. Varustuksena mukaan tarvitaan olemassa oleva asiantuntemus ja kokemus siitä mikä voi mennä pieleen. Edelleen kaikki olemassa olevat suunnittelutiedot, piirustukset ja prototyypit, asiakkaan määrittelemät tai omat spesifikaatiotiedot sekä vastaavan olemassa olevan tuotteen tiedot ja tuote ovat välttämättömiä.

Varustuksena tulee kaikissa tapauksissa olla kannettava tietokone yhdellä harjoitustyöryhmässä.

[ alkuun ]


MUUT KOULUTUSPALVELUT


Toimittajien kehitysohjelmat

Olen toteuttanut toimittajien kehitysohjelmia liittyen ISO/TS 16949 laatujärjestelmien kehitysprojekteihin.
Voin käynnistää uusia toimittajien kehitysohjelmia sellaisten asiakkaiden kanssa, jotka haluavat, että heidän toimittajansa koulutetaan ISO TS 16949 vaatimusten mukaisten laatusuunnittelumenetelmien käyttöön. Ohjelmaan liittyy yhteisiä kursseja, yrityskohtaista koulutusta, konsultointia ja kehitystyötä.[ alkuun ]