Aj Marttila Ky
.

  Etusivu  

.

  Yritysinfo  

.

  Kurssit  

 

  Palvelut  

.

 Yhteystiedot 

.

  Venaja  

 
.
 
.
 

PALVELUT

Konsultointipalvelut

Kulkuneuvoteollisuuden kehitysprojekteihin ja muuhun johtamisjärjestelmätyöhön soveltuvia palveluja

Johtaminen ja johtamisjärjestelmät

Standardit

 • ISO 9001

 • ISO 14001

 • ISO/TS 16949 (Autoteollisuus)

 • ISO 13485 (Medical Devices)

 • AQAP 2110 (Puolustusvälineteollisuus)

 • AQAP 2105 (Puolustusvälineteollisuus)

 • ISO 17025

 • ISO 10005 (laatusuunnitelmat)

Laatu- ja kehittämistyökalut ja teemat

 • PPAP (Tuotanto-osan hyväksymisprosessi)
 • APQP (Laatusuunnittelu ja uusi tuote prosessit)
 • 5S kehitysohjelmat (työalueiden järjestys ja tehokkuus)
 • JP (Jatkuva parantaminen)
 • Kehitysryhmät ja laatutiimit (kehitystyön delegointi)
 • Ongelmanratkaisutekniikat
 • SPC:n käyttöönotto (Tilastollinen laadunohjaus)
 • FMEA (Virheriskianalyysi)
 • MSA (Mittajärjestelmäanalyysit)

Konsultointiaiheita

 • Järjestelmäkehitys
 • Esiauditoinnit ja sisäiset auditoinnit
 • Laatupäällikköpalvelu
 • Avustaminen sertifioinnissa
 • Ympäristö- ja turvallisuuslainsäädäntö
 • Alihankintaketjujen kehittäminen
 • Mittalaitteiden kalibrointi
 • Kevyet johtamisjärjestelmät (järjestelmien keventäminen)
 • Järjestelmien yhdistäminen (ISO 9001 + ISO 14001 jne.)
 • Konsernijärjestelmät
 • Tuottavuusohjelmat ja kannattavuuskehitys
 • Riskien analysointi ja hallinta, autoteollisuudessa
 • Riskien analysointi ja hallinta, puolustuvälineteollisuudessa
 • Tietoturvallisuusjärjestelmät (KATAKRI)

Uudet tuotteet

 • Laajennettu kehitysanalyysi murrosvaiheessa oleville yrityksille kehittämisalueiden laaja-alaisempaa kartoitusta varten
 • Toiminnan suunnittelu muutostilanteissa (kasvu, supistaminen, saneeraukset, tehdassuunnittelu)

Konsultointiamme tukeva yrityskohtainen koulutus

Esimerkkejä koulutuksesta, jota voidaan käyttää kehittämistyön tukena

 • ISO 9001 perusteet (2 - 6 h) eri henkilöstöryhmille
 • ISO 14001 perusteet (1 - 6 h) eri henkilöstöryhmille
 • ISO/ST 16949 perusteet (2 - 8 h) eri henkilöstöryhmille
 • Auditointikoulutus (1 päivä)
 • Mittaväline- ja kalibrointikoulutus (2-3 h), kalibroijille
 • 5S koulutusohjelmat
 • AQAP 2110 ja AQAP 2105 kurssit

Katso laajempi kurssitarjonta "Kurssit" sivulta

Työkalut ja materiaalit


PPAP-pakki; sisältää kaavakkeet ja ohjelman tuotanto-osan hyväksymistietojen hallintaan ISO/TS 16949 järjestelmässä.

PPAP-pakissa on käytetty Visual Basic ohjelmointia. Kaikki kaavakkeet ja järjestelmät ovat täysin avoimia, jolloin asiakas voi niitä edelleen kehittää ja räätälöidä omia tarpeitaan vastaavaksi. Työkalut voi myös liittää yrityksessä jo oleviin windows pohjaisiin järjestelmiin tai liittää käytössä olevia kaavakkeita työkaluun.

Työkalujen yhteyteen on mahdollista saada käyttöönottotukea, joka on ISO/TS 16949,  PPAP ja ISO 9001 asiantuntevaa, joten työkalun hankkiminen tukee laatujärjestelmänne kehittämistä.

Työkalut toimitetaan sähköpostitse tai asiakkaan haluamassa tallennusmuodossa.

[ alkuun ]


PPAP - PAKKI

Työkalupakki maksaa 1500,- € (+alv 23%), jolloin siihen sisältyy:

 • Excel ympäristössä toimivat ohjelmat ja kaavakkeet
  Käyttöönottotukipäivä (matkakustannukset laskutetaan) ja sen päivän aikana tehty PPAP-pakin kehitys-/muutostyö

PPAP-pakki ilman käyttöönottotukea maksaa 1000,- € (+alv 23%)

Optiona työkalupakkiin saa

 • PPAP-pakin integrointi asiakkaan olemassa olevaan järjestelmään jatkuu käyttöönottotukipäivän jälkeen hintaan 50,-€/h (+alv 22%)
 • Tarkastusohjeet, jotka päivittyvät tarkastussuunnitelmaa päivitettäessä (tai päinvastoin) (tehdään sovellustyönä 50,-€/h (+alv22%))
 • Lisäksi työkaluun voidaan sopimuksen mukaan yhdistää muita PPAP/ISO TS 16949 -tiedostoja yrityksen tarpeiden mukaisesti

PPAP-työkalu sisältää mm:

 • Aloitussivu, Yrityksen ja tuotteen perustiedot
 • Saatelehti PPAP-asiakirjojen ja näytteiden lähetykseen
 • Tarkastussuunnitelma
 • FMEA (PFMEA ja DFMEA)
 • MSA-laskentapohjat
 • Kaavakkeet PPAP-vaatimusten dokumentointiin
 • Toteutettavuuskatselmus
 • Prosessikaavion
 • Työ ja tarkastusohjeet*
 • Mittaus- ja testaustuloskaavakkeet
 • muut tarpeelliset kaavakkeet
  *) Mallit olemassa, kehitetään yrityskohtaisesti

[ alkuun ]